Tese de doutoramento


A crise identitaria no sistema teatral galego do século XXI: tensións entre o valor económico e o compromiso cunha identidade cultural diferenciada


Autoría

Luís Miguel Antelo Lema
Data de Lectura

23-novembro-2020
Facultade

Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Letras
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude
Título acadado

Doutor en Filoloxía Galega