Tese de doutoramento


As alternativas sistémicas da historia literaria en situación de conflito cultural (...)


Data de Lectura

24-marzo-2011
Universidade

Universidade de Santiago de Compostela
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude
Dirixida por

Arturo Casas
Descrición

As alternativas sistémicas da historia literaria en situación de conflito cultural. Desenvolvimentos teóricos e modelos de renovación nos casos galego e quebequense

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=127133