Proxectos I+D


Inventario da produción literaria galega no século XIX


Referencia
IGLPXIXC
Duración
08-06-1989 / 08-06-1991
Investigador principal
Xosé María Dobarro Paz
Persoal investigador participante