Proxectos I+D


Recuperación do patrimonio teatral de Galiza 3. Relacións internacionais e traducións


Referencia
FFI2016-76297-R
Institución financiadora
Ministerio de Economía y Competitividad
Orzamento
4000 € (totais)
Duración
31-12-2016 / 31-12-2019
Investigador principal
Persoal investigador participante
Resultados

  • Libros
  • Capítulos de libros
  • Congresos
  • Artigos en revistas
  • Outras
Tato Fontaíña, Laura, Camino de Santiago. Guión para una película, de Ramón Otero Pedrayo, Vigo, Edit. Galaxia, 2018 (Edición e introdución), 140 pp. [ISBN 978-84-9151-175-5].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, "O teatro, unha esfera en que o Grupo Nós acumulou frustracións", Erregueté - Revista Galega de Teatro, 100, 2020, pp. 67-72 [ISSN 1888-2412].