Bases de datos

Nesta sección remitimos a unha serie de enderezos web en que a Revista Galega de Filoloxía figura indexada:

- ERIH +
- Lingüistic Bibliography
- CARHUS Plus+ 2014
- Dialnet
- DICE
- ISOC
- Latindex
- MIAR
- REGESTA IMPERII
- ZBD