Contacto

O envío de colaboracións e a correspondencia coa RGF realizarase a través do seguinte contacto:

Estefanía Mosquera Castro
Departamento de Didácticas específicas
Facultade de Ciencias da Educación. Universidade da Coruña
Campus de Elviña s/n. 15071 A Coruña (Galiza)
e-mail: e.mosquera@udc.es