Contacto


Localización

Departamento de Galego-Portugués,
Francés e Lingüística
Facultade de Filoloxía
Campus da Zapateira, s/n
15071 A Coruña

grupo.illa@udc.gal
Telf,: (+34) 881014723
Fax: (+34) 981 167 151
 

Coordinación

Laura Tato Fontaiña
Titular de Universidade

laura.tato@udc.gal
Telf,: (+34) 881011735
 

Administración

Beatriz Varandas González

grupo.illa@udc.gal
Telf,: (+34) 881014723
Fax: (+34) 981 167 151