Publications


Os marcadores discursivos. Conectores contraargumentativos no galego escrito

Author

Freixeiro Mato, Xosé Ramón

Research lines

Galician grammar

ISBN

84-9749-178-5

Editorial

Área de filoloxías Galega e Portuguesa da UDC

Date of publishment

2005

Number of pages

283