Publicaciones


A nosa literatura. Vol. 7. Os séculos escuros e a Ilustración galega. Antoloxía

Edición

Freixeiro Mato, Xosé Ramón

Linea de investigación

Literatura contemporánea gallega

ISBN

84-89679-12-6

Editorial

AS-PG / A Nosa Terra

Fecha de publicación

1996

Número de páginas

180