Publicacións de Literatura e artes plásticas


  • Libros
  • Capítulos de libros
  • Artigos en revistas
  • Congresos
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (ed.), As Irmandades da Fala, cen anos despois , A Coruña, Servizo Publicacións Universidade da Coruña, 2016, 328 pp. [ISBN 978-84-9749-643-8].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, A man que caligrafando pensa (Do plástico-escritural e da manuscrita novoneyriana), A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, 2010, 180 pp. [ISBN 978-84-9749-403-8].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, A Pintura nas Palavras. "A Engomadeira" de Almada Negreiros: Uma Novela em Chave Plástica, Santiago de Compostela, Editorial Laiovento / Instituto Camões, Col. ‘Vento do Sul’, 1996, 299 pp. [ISBN 84-87847-74-9].