Grade Thesis


Repertório Métrico das Cantigas de Santa Maria


Author

José-M. Montero Santalla
Reading Date

May 24, 1993
Faculty

Facultade de Filoloxía
University

Universidade da Coruña
Department

Departamento de Filoloxías Francesa e Galego-Portu
Mark

With honours