Grade Thesis


As rubricas da lírica profana galego-portuguesa. Edición crítica


Author

Xosé A. Lagares Diez
Reading Date

May 24, 1996
Faculty

Facultade de Filoloxía
University

Universidade da Coruña
Department

Departamento de Filoloxías Francesa e Galego-Portu
Mark

With honours