Tesis de licenciatura


As cantigas de Martin Padrozelos. Edición crítica


Autoría

Dulce María Fernández Graña
Fecha de lectura

24-may-1994
Facultad

Facultade de Filoloxía
Universidad

Universidade da Coruña
Departamento

Departamento de Filoloxías Francesa e Galego-Portu
Nota

Matrícula de honor