Teses de licenciatura


Repertório Métrico das Cantigas de Santa Maria


Autoría

José-M. Montero Santalla
Data de Lectura

24-maio-1993
Facultade

Facultade de Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Departamento de Filoloxías Francesa e Galego-Portu
Cualificación

Matrícula de honra