Publicacións


Literatura Galego-Portuguesa Medieval

Edición

Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Salinas Portugal, Francisco / Dobarro, X. M.

Liñas de investigación

Literatura medieval galego-portuguesa

ISBN

84-86531-38-1

Editorial

Vía Lactea

Data de publicación

1987

Número de páxinas

157

Descrición


Se ben este libro está pensado basicamente para un público escolar, non quer por iso deixar de ser aberto a todas aquelas persoas que pretenderen, aproximarse do rico, variado e suxestivo universo literario medieval, viaxando, a través desta guía que pretende ser didáctica, ás súas orixes.

Esta antoloxía quer contribuír a encher un baleiro que, como profesionais do ensino, sentimos no noso labor diario ao tentar que o alumno entenda que a literatura -toda a literatura e de calquera época- é os textos, as lecturas, as escritas, as interpretacións, o pracer..., e non o libro de texto, a lección maxistral do profesor...