Publicacións


Os trobadores da terra de Betanzos

Autoría

Eirín García, Leticia / Ferreiro, Manuel / López, Teresa

Liñas de investigación

Estudos literario-culturais
Literatura medieval galego-portuguesa

ISBN

978-84-15086-55-0

Editorial

Biblos Clube de Lectores

Data de publicación

2023

Número de páxinas

91