Publicacións


A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza

Edición

Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Tato Fontaíña, Laura

Liñas de investigación

Ecdótica e crítica textual galega e portuguesa

ISBN

978-84-96893-65-8

Editorial

Baía Edicións

Data de publicación

2008

Número de páxinas

212

Descrición


Este volume recolle relatorios presentados no I Coloquio sobre Crítica Textual. “A Edición da Poesía Trobadoresca en Galiza”, celebrado durante os días 22 e 23 de xuño de 2006 na Illa de San Simón por iniciativa dos integrantes do Grupo Universitario de Investigación de Lingüística Histórica e de Ecdótica (GUILHADE) –hoxe integrado no Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega (ILLA).