Publicacións


Nao senlleira de Fermín Bouza-Brey

Edición

López, Teresa

Liñas de investigación

Literatura contemporánea galega

ISBN

84-89679-34-7

Editorial

A Nosa Terra/ AS-PG

Data de publicación

1997

Número de páxinas

660

Descrición


Nao senlleira, publicado pola editorial Nós en 1933, foi o primeiro libro de poemas de Fermín Bouza Brey. Está considerado como un libro emblemático do movemento do neotrobadorismo e co que se abre unha nova vía na poesía galega. Con esta obra, Bouza achégase á lírica galego-portuguesa desde os dominios da invención e non desde a imitación. Nos poemas de contido claramente nacionalista, a nao, é portadora dun pasado mítico ideal.