Publicacións


"Doce Canto em Terra Alheia?"

Autoría

Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Salinas Portugal, Francisco

Liñas de investigación

Literaturas en lingua portuguesa

ISBN

84-87847-41-2

Editorial

Edicións Laiovento

Data de publicación

1994

Número de páxinas

236

Descrición


Esta antoloxía da lírica camoniana é o resultado dun traballo a seis mans (Manuel Ferreiro, Carlos Paulo Martínez Pereiro e Francisco Salinas Portugal), que reflecte perspectivas diferentes e cmplementarias, tendo como motor e trazo de unión fundamental o fascinio que a obra camoniana espertou nos autores desta antoloxía.

Este volume presenta un percurso aproximativo aos diversos aspectos da vida e obra camoniana, sen pretender con iso, obviamente, unha exhaustividade certamente imposible, e tampouco condicionar en exceso as lecturas varias a que o texto sempre está aberto.