PHD Thesis


Edición crítica e estudo dos textos anónimos da lírica profana medieval galego-portuguesa


Author

Dulce María Fernández Graña
Reading Date

Jan 25, 2008
Faculty

Facultade de Filoloxía
University

Universidade da Coruña
Department

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Mark

Cum Laude
Earned title

Doutora en Filoloxía Galega e Portuguesa