PHD Thesis


As relacións sexoafectivas intermasculinas e interfemininas no trobdorismo galego


Author

Carlos Manuel Callón Torres
Reading Date

Jul 21, 2017
Faculty

Filoloxía
University

Universidade da Coruña
Department

Letras
Mark

Cum Laude
Earned title

Doutor en Filoloxías Galega e Portuguesa