Tesis de doctoramiento


As relacións sexoafectivas intermasculinas e interfemininas no trobdorismo galego


Autoría

Carlos Manuel Callón Torres
Fecha de lectura

21-jul-2017
Facultad

Filoloxía
Universidad

Universidade da Coruña
Departamento

Letras
Nota

Sobresaliente Cum Laude
Título conseguido

Doutor en Filoloxías Galega e Portuguesa