Tese de doutoramento


Cultura e literatura italiana na obra de Álvaro Cunqueiro


Autoría

Dorinda Rivera Pedredo
Data de Lectura

2-febreiro-2001
Facultade

Facultade de Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude
Título acadado

Doutora en Filoloxía Galega e Portuguesa con "Mención Europea" (Premio Extraordinario)