Tese de doutoramento


Edición crítica e estudo dos textos anónimos da lírica profana medieval galego-portuguesa


Autoría

Dulce María Fernández Graña
Data de Lectura

25-xaneiro-2008
Facultade

Facultade de Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude
Título acadado

Doutora en Filoloxía Galega e Portuguesa