Tese de doutoramento


As relacións sexoafectivas intermasculinas e interfemininas no trobdorismo galego


Autoría

Carlos Manuel Callón Torres
Data de Lectura

21-xullo-2017
Facultade

Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Letras
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude
Título acadado

Doutor en Filoloxías Galega e Portuguesa