Tese de doutoramento


Exercícios do olhar: Leituras das poéticas experimentais portuguesas da segunda metade do século XX


Autoría

Sara Lacerda Campino
Data de Lectura

3-febreiro-2021
Facultade

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Universidade

Universidade Nova de Lisboa
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude