Proxectos I+D


Os textos galego-portugueses da Materia de Bretaña. Edición crítica e estudo lingüístico-literario


Referencia
XUGA10404A93
Institución financiadora
Dirección Xeral de Ordenación Universitaria e Política Científica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia
Orzamento
9050 € (totais)
Duración
23-03-1994 / 23-03-1997
Investigador principal