Monografías

As monografías da Revista Galega de Filoloxía comezaron a se editar no ano 2002 e acollen traballos que, pola súa extensión, terían difícil encaixamento como artigos normais na RGF. Ocasionalmente, recollen a selección de contributos elaborados por diferentes autores/as, nucleados á volta dun eixo temático. Todas e cada unha das monografías son sometidas a idénticas condicións de calidade que os artigos correntes (carácter inédito, orixinalidade, revisión por pares etc.) e son publicadas tanto en formato electrónico como librario.


Sobre historiografía gramatical e codificación lingüística (1955-1971). O Epítome de gramática galega e outros textos.
Xosé Ramón Freixeiro Mato
A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña
ISBN 978-84-9749-671-1
Monografía 12 (2017)

 

Aproximacións á variación lexical no dominio galego-portugués
María Álvarez de la Granja
Ana Boullón Agrelo
Ernesto González Seoane (eds)
A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña
ISBN 978-84-9749-669-8
Monografía 11 (2017)

 

Novas perspetivas linguísticas no espaço galego-portugués
Maria Aldina Marques
Xosé Manuel Sánchez Rei (eds.)
A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña
ISBN 978-84-9749-620-9
Monografía 10 (2015)

 

Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica
Leticia Erín García
Xoán López Viñas (editores)
A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña
ISBN 978-84-9749-609-4
Monografía 9 (2014)

 

Dicionario de afixos e voces afixadas do galego medieval
Xoán López Viñas
A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña
ISBN 978-84-9749-592-9
Monografía 8 (2016)

 

Consideracións sobre a decadencia e a rehabilitación da lingua galega. Homenaxe a Manuel García Blanco
Goretti Sanmartín Rei (ed.)
A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña
ISBN 978-84-9749-527-1
Monografía 7 (2012)

 

O complemento preposicional en galego. Análise desde a gramática de valencias
Xosé Manuel Sánchez Rei
A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña
ISBN 978-84-9749-449-6
Monografía 6 (2010)

 

Documentos galego-portugueses dos séculos XII e XIII
José António Souto Cabo
A Coruña, Servizo de publicacións da Universidade da Coruña
ISBN 978-84-9749-314-7
Monografía 5 (2008)

 

O xénero gramatical en galego
Xoán Carlos Lagares
A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña
ISBN 978-84-9749-262-1
Monografía 4 (2003)

 

Os marcadores discursivos. Conectores contrargumentativos no galego escrito
Xosé Ramón Freixeiro Mato
A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña
ISBN 84-9749-178-5
Monografía 3 (2005)

 

O idioma galego no limiar da súa renacenza
Ramón Mariño Paz
A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña
ISBN 84-9749-098-3
Monografía 2 (2003)

 

Os pronomes demostrativos
Xosé Manuel Sánchez Rei
A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña
ISBN 84-9749-013-4
Monografía 1 (2002)