Persoal investigador integrado


Cilla Lourenzo Modia

Contratada Doutora
881011738

Cilha Lourenço Módia (A Coruña, 1974), licenciada en Filoloxía Galego-Portuguesa pola Universidade de Santiago de Compostela, traballa na actualidade como profesora axudante doutora na Universidade da Coruña.

  • Publicacións
  • Proxectos I+D
  • Teses