Proxectos I+D


Cronoloxía da literatura galega (1801-1900)


Referencia
FFI2012-37891
Institución financiadora
Ministerio de Economia y Competitividad
Orzamento
10000 € (totais)
Duración
01-01-2013 / 31-12-2015
Investigador principal
Persoal investigador participante
Descrición

Este proxecto de investigación ten como obxecto elaborar unha base de datos das obras publicadas en volume no período que abrangue desde o ano 1801 até o 1900, coa finalidade de poñela a disposición pública a través dun portal web. A información incluída comprenderá os autores e as autoras de obra literaria (co nome/s completo/s, datas de nacemento e morte), as obras publicadas en volume (coa referencia editorial completa: título, ano e lugar de publicación, editorial o imprenta) e o xénero literario ao que pertencen.

Resultados

  • Congresos
  • Artigos en revistas