Publicacións de Literatura e novas tecnoloxías. Bibliotecas dixitais


  • Libros
  • Capítulos de libros
  • Artigos en revistas
  • Congresos
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme / Places, A. S., As Bibliotecas Dixitais , Santiago de Compostela, Laiovento, 2004, 70 pp. [ISBN 978-84-8487-036-4].