Persoal investigador integrado


Laura Tato Fontaíña

Catedrática de Universidade
881011735

Laura Tato Fontaíña é Profesora Titular do Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da UDC, Laura Tato mantén dúas liñas de investigacion.

- O Teatro e a súa historia, con publicacións como Historia do teatro galego. Das orixes a 1936 (1999) e "O teatro desde 1936" (2000).

- A Lírica Medieval Galego-portuguesa, con publicacións como O Cancioneiro de Pero Meendiz da Fonseca. Edición crítica (2007) e "Edición e interpretación" (2008)

  • Publicacións
  • Proxectos I+D
  • Teses
  • Outros méritos