Publicacións de Lingua literaria


  • Libros
  • Capítulos de libros
  • Artigos en revistas
  • Congresos
  • Recensións
  • Outras
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Noemí Garcia Rodríguez (eds.), Cancioneiro da Ribeira de Piquín. Unha aproximación á poesía tradicional da montaña lucense, Canela, 2022, 111 pp. [ISBN 978-84-09-39260-5].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Catalina T. Castillón, Traditional Galician Cancioneiro Compiled by Cipriano Torre Enciso. Vol. I. Studies, New York (Estados Unidos), The Edwin Mellen Press, 2019, 2 vols, 367 pp. [ISBN 978-1-4955-0743-4].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Catalina T. Castillón, Traditional Galician Cancioneiro Compiled by Cipriano Torre Enciso. Vol. II. Edition, New York (Estados Unidos), The Edwin Mellen Press, 2019, 2 vols, 895 pp. [ISBN 978-1-4955-0743-4].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, Cantar na Coruña. Cancioneiro coruñés dos séculos XVIII e XIX, A Coruña, Edicións Laiovento, 2017, 132 pp. [ISBN 9788484873822].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Marques, Maria Aldina (eds.), Novas perspetivas linguísticas no espaço galego-português, A Coruña, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa & Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística, 2015, 231 pp. [ISBN 978-84-9749-620-9].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Estilística da lingua galega, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2013, 572 pp. [ISBN 978-84-9914-498-6].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Ríos, Marisol / Filloy, Lucía (eds.), Lingua e Comunicación. IV Xornadas sobre Lingua e Usos, A Coruña, Servizo de Normalización Lingüística / Servizo de Publicacións da UDC, 2008, 210 pp. [ISBN 978-84-9749-274-4].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Cucou o cuco cuqueiro. Lingua e estilo na obra de Manuel María, Lugo, Fundación Caixa Galicia, 2007, 336 pp. [ISBN 978-84-96494-92-3].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, A lingua galega no cancioneiro de Pérez Ballesteros, Santiago de Compostela, Laiovento, 2006, 454 pp. [ISBN 84-8487-092-8].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Sánchez Rei, Xosé Manuel / Sanmartín Rei, Goretti, A lingua literaria galega no século XIX, A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, 2005, 789 pp. [ISBN 84-9749-151-3].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), O fidalgo e o teatro. Tres textos dramáticos de Ramón Otero Pedrayo, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral “Francisco Pillado Mayor” / Departamento de Filoloxías Francesa e Galego-Portuguesa da Universidade da Coruña , 1999, 205 pp. [ISBN 84-95322-18-8].
Maria Fernández Zas, "María Fernández Zas, Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2013): Estilística da lingua galega. Vigo: Xerais, 572 pp", Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 22, Madrid, Ediciones Complutense, 2019, pp. 361-364 [ISBN 1138-9664] [DOI https://dx.doi.org/10.5209/madr.66886https://dx.doi.org/10.5209/madr.66886].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "Xosé Ramón Freixeiro Mato, Onde ferve o amor por Galiza. Correspondencia do galeguismo exterior con Sebastián Martínez Risco (1942-1977)", Revista Galega de Filoloxía, 18, A Coruña, Grupo ILLA / Universidade da Coruña, 2017, pp. 169-176 [ISBN 2444-9121].
Eirín García, Leticia , "Xosé Ramón Freixeiro Mato / Xosé Manuel Sánchez Rei / Goretti Sanmartín Rei, A lingua literaria no século XIX , A Coruña, Universidade da Coruña, 2005", Revista Galega de Filoloxía, 7, A Coruña, 2006, pp. 169-173 [ISBN 1576-2661].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""Otero Pedrayo e a lingua galega: novos horizontes para a expresión literaria a través do léxico"", www.terraetempo.gal, 2015.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""As variedades do galego como motivo literario: o caso de Ánxel Fole"", www.terraetempo.gal, 2015.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""Un contributo fundamental ao noso idioma: a 'Estilística da lingua galega' (2013) de Xosé Ramón Freixeiro Mato"", www.terraetempo.gal, 2013.