Publicacións de Literaturas en lingua portuguesa


  • Libros
  • Capítulos de libros
  • Artigos en revistas
  • Congresos
  • Recensións
  • Outras
Alva Martinez Teixeiro / Martínez Pereiro, Carlos Paulo, Machado de Assis e a mundana comédia – Cinco peças teatrais. Edição e estudo , A Coruña, Publicacións da Biblioteca-Arquivo Teatral ‘Francisco Pillado Mayor’ (Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña), 2017, 256 pp. [ISBN 978-84-9749-652-0].
Salinas Portugal, Francisco (ed.), Pepetela: A Revolta da Casa dos Ídolos, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, 2009, 145 pp. [ISBN 978-84-9749-364-2].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo (ed.), Camilo Castelo Branco. As Duas Comédias do Morgado de Fafe (O Morgado de Fafe em Lisboa / O Morgado de Fafe Amoroso), A Coruña, Publicacións da Biblioteca-Arquivo ‘Francisco Pillado Mayor’, Serie Verde (‘Literatura Teatral em Língua Portuguesa’), 2008, 169 pp. [ISBN 978-84-9749-324-6].
Eirín García, Leticia (ed.), Luís de Camões: Auto chamado dos Enfatriões. Edição, introdução e notas de Leticia Eirín García, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, 2008, 145 pp. [ISBN 978-84-9749-270-6].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, Fígados de Tigre de Francisco Gomes de Amorim, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral “Francisco Pillado Mayor” / Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da Coruña, 2003, 275 pp. [ISBN 978-84-9749-068-9].
Salinas Portugal, Francisco , A Máscara do Sagrado. Uma Leitura Mitocrítica do Mayombe, Lisboa (Portugal), Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2001 [ISBN 972-27-1089-3*].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo (ed.), "Razões de fogo, versos fabricados". Sonetos portugueses dos séculos XVI, XVII e XVIII, A Coruña, Editorial Espiral Maior, Col. ‘Poesía’, 1999, 75 pp. [ISBN 84-89814-65-1].
Salinas Portugal, Francisco , Entre Próspero e Caliban. Literaturas Africanas em Lingua Portuguesa, Santiago de Compostela, Laiovento, 1999 [ISBN 84-89896-08-9].
Salinas Portugal, Francisco , O Texto nas Margens. Ensaios de Literatura em Lingua Portuguesa, Santiago de Comnpostela, Laiovento, 1997 [ISBN 84-89896-08-9].
Salinas Portugal, Francisco , Rosto Negro. O contexto das Literaturas Africanas, Santiago de Compostela, Laiovento, 1994 [ISBN 84-87847-42-0].
Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Salinas Portugal, Francisco (eds.), Luís de Camões: "Doce Canto em Terra Alheia?". Apêndice: Camões em Terra Alheia (Presenças Camonianas na Lírica Galega). Selecção, introdução, notas e apêndice, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1994 (1998, 2ª ed.), 236 pp. [ISBN 84-87847-41-2].
Salinas Portugal, Francisco , A escrita da angolanidade na narrativa de Pepetela. Aproximação a uma mitocrítica de Mayombe, S antiago de Compostela, Univ. de Santiago de Compostela, 1992 (microfichas de tese de dotoramento) [ISBN 84-7191-911-7].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "A novela ‘suspensa’. Alberto Mussa e "O enigma de Qaf" ", A Nosa Terra, 1254, 2007.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Nos espazos de sombra ("O Outro Pé da Sereia" de Mia Couto)", ProTexta (Suplemento de Libros da revista Tempos Novos), 1, Santiago de Compostela, 2006.
Salinas Portugal, Francisco , "Razões de Fogo, Versos Fabricados. Sonetos portugueses dos ss. XVI, XVII e XVIII Carlos Paulo Martínez Pereiro, Onde a razón non apaga o lume ou a perfeizón do verso, Espiral Maior", A Nosa Terra, 885, Vigo, A Nosa Terra, 1999, pp. 28-29.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Do "selvaggio brasiliano" ("O Selvagem da Ópera" de Rubem Fonseca)", A Nosa Terra, 809, 1997, pp. 39-40.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Da escrita do "desesperanto" ("Benjamim" de Chico Buarque)", A Nosa Terra, 783, 1997, pp. 23-24.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Falando de aquí para outras terras ("O Texto nas Margens" de Francisco Salinas Portugal")", A Nosa Terra, 811, 1997, pp. 17-18.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Só nos vastos espaços incriados a Poesia serve ("You are welcome to Elsinore. Poesia Surrealista Portuguesa. Antologia" de Perfecto E. Quadrado"", A Nosa Terra, 791, 1997, pp. 23-24.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Manual de descomposición ("O Manual de Inquisidores" de António Lobo Antunes")", A Nosa Terra, 771, 1997, pp. 17-18.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Sherlock Holmes no Rio de Janeiro imperial ("O Xangô de Baker Street" de Jô Soares)", A Nosa Terra, 775, 1997, pp. 23-24.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Fernando Pessoa máis unha vez ("Poesía. Revista ilustrada de información poética, 7-8")", Man Comun, 1981, pp. 38-39.
Salinas Portugal, Francisco , "Pepetela, Prémio Camões", A Nosa Terra, 781, Vigo, A Nosa Terra, 1997, pp. 26-26.
Salinas Portugal, Francisco , "A poesia angolana, tan lonxe?", Revista de Letras / El Correo Gallego, Santiago de Compostela, 1991.