Staff


Carlos Paulo Martínez Pereiro

Professor
881011729

Carlos Paulo Martínez Pereiro (A Coruña, 1955) received his Ph.D. degree in Galician-Portuguese Philology from the University of Santiago de Compostela (1990), and has been a senior lecturer at the University of A Coruña, since 1992. His teaching and research works,which have been published in numerous editions, monographs and articles, focus on Galician and Portuguese medieval literature, Galician literature and Portuguese and Brazilian literatures, as well as the relationship between art and writing in the contemporary world.

His noteworthy published works include: As cantigas de Fernan Paez de Tamalancos. Edición crítica (1992), Natura das Animalhas. Bestiario medieval da lírica profana galego-portuguesa (1996), A Pintura nas Palavras. “A Engomadeira” de Almada Negreiros: Uma Novela em Chave Plástica (1996), Hospital das Letras. Ensaios e in(ter)vencións literarias (1997), A indócil liberdade de nomear. Por volta da “interpretatio nominis” na literatura trovadoresca (2000), Querer crer entrever. Expresións críticas de reflexión e lectura (2007), A man que caligrafando pensa. Do plástico-escritural e da manuscrita novoneyriana (2010) and Machado de Assis e a mundana comédia. Cinco peças teatrais (2017).

He received the Xunta de Galicia Research Award (1992) and the Espiral Maior Essay Award (1999).

  • Publications
  • Projects
  • Theses