Publicacións de Sociolingüística e planificación da lingua galega


  • Libros
  • Capítulos de libros
  • Artigos en revistas
  • Congresos
  • Recensións
  • Outras
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, A estrela que nos guía. O galego entre un pasado brillante e un incerto futuro, Santiago de Compostela, Fundación Moncho Reboiras, 2023, 182 pp. [ISBN 978-84-09-51450-2].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), Estudos sobre gramática e sociolingüística galego-portuguesas, A Coruña, Universidade da Coruña, 2021, 414 pp. [ISBN 978-84-9749-819-7].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Idioma e sociedade. Sobre normalización e planificación da lingua galega, Santiago de Compostela, Laiovento, 2020, 294 pp. [ISBN 978-84-8487-184-3].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Sobre historiografía gramatical e codificación lingüística (1955-1971). O Epítome de gramática galega e outros textos, A Coruña, Universidade da Coruña, 2017, 234 pp. [ISBN 978-84-9749-671-1].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (ed.), As Irmandades da Fala, cen anos despois , A Coruña, Servizo Publicacións Universidade da Coruña, 2016, 328 pp. [ISBN 978-84-9749-643-8].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Marques, Maria Aldina (eds.), As Ciências da Linguagem no espaço galego-português, Braga, ILCH da Universidade do Minho, 2016, 261 pp. [ISBN 9789897552403].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), Modelos de lingua e compromiso, A Coruña, Baía Edicións, 2014, 211 pp. [ISBN 978-84-9995-149-2].
García Negro, Pilar, Outramente, Edicións Laiovento, 2012, 123 pp. [ISBN 978-84-8487-223-8].
Sanmartín Rei, Goretti / Lema, P. (eds.), Unha outra guía para a planificación lingüística, A Coruña, UDC, 2011 [ISBN 978-84-9749-502-B].
Sanmartín Rei, Goretti (ed.), Lingua e futuro, Santiago de Compostela, Laiovento, 2010 [ISBN 978-84-8487-181-1].
García Negro, Pilar (ed.), Sobre o racismo lingüístico, Bertamiráns, Edicións Laiovento, 2009, 191 pp. [ISBN 978-84-8487-160-6].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Lingua de calidade. Vinte reflexións e unha proposta esperanzada para un galego con futuro, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2009, 183 pp. [ISBN 978-84-9782-835-2].
García Negro, Pilar, De fala a lingua: un proceso inacabado, Bertamiráns (A Coruña), Laiovento, 2009, 270 pp. [ISBN 84-8487-158-4].
Sanmartín Rei, Goretti, Nos camiños do entusiasmo. Calidade da lingua e planificación, Vigo, Xerais, 2009 [ISBN 978-84-9782-949-6].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Ríos, Marisol / Filloy, Lucía (eds.), Lingua e Comunicación. IV Xornadas sobre Lingua e Usos, A Coruña, Servizo de Normalización Lingüística / Servizo de Publicacións da UDC, 2008, 210 pp. [ISBN 978-84-9749-274-4].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Lingua, nación e identidade, Santiago de Compostela, Laiovento, Col. "Ensaio", 2006, 255 pp. [ISBN 978-84-8487-105-3].
Sanmartín Rei, Goretti / García Negro, Pilar (eds.), Ramón Vilar Ponte: O feito lingüístico galego , A Coruña, AS-PG, 2003 [ISBN 84-89679-64-9].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Lingua galega: normalidade e conflito, Santiago de Compostela, Laiovento, Col. "Ensaio", 1997 (1997, 1ª ed. / 1998, 2ª ed. / 1999, 3ª ed. / 2000, 4ª ed. / 2002, 5ª ed. ), 163 pp. [ISBN 84-87847-93-5].
García Negro, Pilar, Sempre en Galego, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1993 [ISBN 84-87847-25-0].
García Negro, Pilar, O Galego e as leis. Aproximación sociolingüística, Vilaboa-Pontevedra, Ediciós do Cumio, 1991, 370 pp. [ISBN 84-86126-43-X].
García Negro, Pilar / Mato Landeira, F / Morán Fernández, E, Conflicto lingüístico: normalización do ensino medio, Santiago de Compostela, Tecnocopia Galicia, 1976.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""Freixeiro Mato, Xosé Ramón: Idioma e sociedade. Sobre normalización e planificación da lingua galega"", Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 27, Universidad Nacional de Educación a Distanica, 2022, pp. 243-248 [ISBN 1130-8508] [ISBN Dixital 2340-0285].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "Xosé Ramón Freixeiro Mato, Onde ferve o amor por Galiza. Correspondencia do galeguismo exterior con Sebastián Martínez Risco (1942-1977)", Revista Galega de Filoloxía, 18, A Coruña, Grupo ILLA / Universidade da Coruña, 2017, pp. 169-176 [ISBN 2444-9121].
Mosquera Castro, Estefanía, "Xosé Manuel Sánchez Rei (ed.), Modelos de lingua e compromiso . A Coruña, Baía Edicións. 2014, 211 páxinas", Revista Galega de Filoloxía, 16, A Coruña, Universidade da Coruña, 2015, pp. 205-209 [ISBN 1576-2661] [DOI http://dx.doi.org/10.17979/rgf.2015.16.0.1384].
Mosquera Castro, Estefanía, " Jaume Corbera Pou: La Unió Europea, un mosaic lingüístic. Illes Balears, Edicions Documenta Balear. 2013, 313 páxinas.", Revista Galega de Filoloxía, 15, A Coruña, 2014, pp. 169-172.
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, "Monografía Xoán Carlos Lagares e Marcos Bagno, Políticas da norma e conflitos linguísticos, São Paulo: Parábola Editoral, 2011, 391 pp.", Revista Galega de Filoloxía, 14, A Coruña, 2013, pp. 229-235 [ISBN 1576-2661].
Varela Armas, Luz, "Teresa Moure, Ecolingüística: entre a ciencia e a ética", Revista Galega de Filoloxía, 13, A Coruña, Universidade da Coruña, 2012, pp. 199-204.
López Viñas, Xoán, "Goretti Sanmartín Rei, Nos camiños do entusiasmo. Calidade da lingua e planificación, Vigo, Xerais, 2009, 175 páxinas", Revista Galega de Filoloxía, 11, 2010, pp. 155-161 [ISBN 1576-2661].
Eirín García, Leticia , "Beatriz García Turnes, A lingua galega entre 1875 e 1916. Situación social e consciencia idiomática , Pontevedra, Servicio de Publicacións da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, 2004", Revista Galega de Filoloxía, 6, A Coruña, 2005, pp. 195-198 [ISBN 1576-2661].
García Negro, Pilar, "Rafael Lluís Ninyoles, Idioma i Prejuici", Revista Galega de Filoloxía, 1, A Coruña, Universidade da Coruña, 2000, pp. 211-214 [ISBN 1576-2661].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, "O compromiso galeguista de Carvalho Calero e a fidelidade aos seus postulados lingüísticos", Cadernos de Estudos Xerais, 17, A. C. Irmáns Suárez Picallo, 2020, pp. 19-22.
Maria Fernández Zas, Linguaxe non sexista. Guía da Deputación da Coruña, A Coruña, Deputación da Coruña, 2019, 44 pp..
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""Sociolingüística hospitalaria, un novo campo de pesquisa para a lingua galega"", www.terraetempo.gal, 2019.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""Lingua, dialecto e o mito da comprensión mutua entre falantes dun mesmo idioma"", www.terraetempo.gal, 2018.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "Toponimia e corporacións municipais", Concellos galegos. Publicación da Federación Galega de Municipios e Provincias, 29, Santiago de Compostela, 2018, pp. 27-27 [ISSN 1885-5282].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Para mellorarmos a calidade da nosa lingua, A Mesa pola Normalización Lingüística, 2018, 32 pp. [ISBN 978-84-09-01633-4].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""A lingua galega e a lingua tártara"", www.terraetempo.gal, 2012.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""O valor das observacións de García Blanco sobre a lingua cen anos despois"", www.terraetempo.gal, 2012.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""O valor sociolingüístico da prosa tabeliónica galega medieval"", www.terraetempo.gal, 2012.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""As mudanzas sociais e as lingüísticas"", www.terraetempo.gal, 2012.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""Vivir en galego. Morrer tamén"", www.terraetempo.gal, 2012.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""A vontade do colonizador de nomear os territorios que ocupa"", www.terraetempo.gal, 2012.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""A cultura da pedra e a lingua"", www.terraetempo.gal, 2011.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""Os pseudogaleguismos, máis unha forma de españolismos"", www.terraetempo.gal, 2011.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""O galego nas augas do Danubio"", www.terraetempo.gal, 2011.