Publicacións de Teatro


  • Libros
  • Capítulos de libros
  • Artigos en revistas
  • Congresos
  • Recensións
  • Outras
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano / Vilavedra, Dolores / Oti Ríos, Francisco / Lorenzo Pérez, Carlos (eds.), Deseñando horizontes. Situación actual, orixe e planificación do futuro do teatro galego, Santiago de Compostela, 2022 (Consello da Cultura Galega / Academia Galega de Teatro), 994 pp. [ISBN 978-84-17802-42-4] [DOI 10.17075/dhsaopftg.2022].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano (ed.), Elsinor no Finis Terrae. Estudos transversais sobre teatro galego, Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Wi (Reino Unido), Peter Lang, 2022, 520 pp. [ISBN 9781800797123] [ISBN Dixital 9781800797147] [DOI 10.3726/b19161].
Tato Fontaíña, Laura, Camino de Santiago. Guión para una película, de Ramón Otero Pedrayo, Vigo, Edit. Galaxia, 2018 (Edición e introdución), 140 pp. [ISBN 978-84-9151-175-5].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, Fernando Osorio do Campo. Unha vida sen treguas, Ferrol, Edicións Embora, 2017, 281 pp. [ISBN 978-84-16456-62-8] [ISBN Dixital 978-84-16456-62-8].
Tato Fontaíña, Laura (ed.), O teatro nas Irmandades da Fala. Antoloxía, A Coruña, Real Academia Galega, 2016, 186 pp. [ISBN 978-84-87987-97-7].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano / Freixeiro Mato, Xosé Ramón (eds.), Lingua e Teatro. X Xornadas sobre Lingua e Usos, A Coruña, Universidade da Coruña, 2014 [ISBN 978-84-9749-588-2].
Tato Fontaíña, Laura (ed.), José Rodríguez de Vicente: unha vida entre dous mundo: Os contos de Joselín. Primeros documentos sonoros do teatro galego (1929-1954). Libro-disco, Santiago de Compostela, eCentral Folque. Centro Galego de Música Popular, 2014, 109 pp. [ISBN 978-84-940598-3-4].
Tato Fontaíña, Laura, Roberto Vidal Bolaño. Unha vida para o teatro, Noia (A Coruña), Toxosoutos, 2013, 82 pp. [ISBN 978-84-15400-80-6].
Tato Fontaíña, Laura, Do teatro ao cinema. Obras dramáticas e guións de Ramón Otero Pedrayo, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 2013, 170 pp. [ISBN 978-84-7824-635-9].
Lourenço Módia, Cilha, O Teatro Circo na configuración do Teatro Independente Galego (1967-1978) , Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 2013, 350 pp. [ISBN 978-84-8487-233-7].
Ogando, Iolanda / Tato Fontaíña, Laura (eds.), Textos recuperados. De Galo Salinas a Castelao, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, 2012, 291 pp. [ISBN 978-84-9749-533-2].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano (ed.), Leandro Carré. Teatro recuperado: O pago, O engano, Un caso compricado, A Coruña, Biblioteca - Arquivo Teatral "Francisco Pillado Mayor", 2011, 241 pp. [ISBN 978-84-9746-492-2].
Lourenço Módia, Cilha, Teatro Circo. Tres textos, A Coruña, Deputación da Coruña, 2010, 197 pp. [ISBN 978-84-9812-136-0].
Salinas Portugal, Francisco (ed.), Pepetela: A Revolta da Casa dos Ídolos, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, 2009, 145 pp. [ISBN 978-84-9749-364-2].
Tato Fontaíña, Laura, Relación de noticias sobre teatro nos fondos da Biblioteca-Arquivo Teatral 'Francisco Pillado Mayor' (1882-1975), A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral 'Francisco Pillado Mayor' da Universidade da Coruña, 2009, 91 pp. [ISBN 978-84-9749-340-6].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo (ed.), Camilo Castelo Branco. As Duas Comédias do Morgado de Fafe (O Morgado de Fafe em Lisboa / O Morgado de Fafe Amoroso), A Coruña, Publicacións da Biblioteca-Arquivo ‘Francisco Pillado Mayor’, Serie Verde (‘Literatura Teatral em Língua Portuguesa’), 2008, 169 pp. [ISBN 978-84-9749-324-6].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, Un país desde as táboas. 125 anos de teatro galego, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2008 [ISBN 978-84-691-3547-1].
Eirín García, Leticia (ed.), Luís de Camões: Auto chamado dos Enfatriões. Edição, introdução e notas de Leticia Eirín García, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, 2008, 145 pp. [ISBN 978-84-9749-270-6].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, A Escola Dramática Galega na configuración do sistema teatral, Bertamiráns, Laiovento, 2007, 624 pp. [ISBN 978-84-8487-114-2].
López, Teresa (ed.), A costureira d’aldea de Manuel Lugrís Freire, A Coruña, Universidade da Coruña, 2006, 193 pp. [ISBN 84-9749-193-9].
Ferreiro, Manuel / Tato Fontaíña, Laura (eds.), Cándido A. González: ¡Mal Ollo!... Comedia de ambente mariñeiro. Estudo, edición e notas de M. Ferreiro e L. Tato Fontaíña, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral ‘Francisco Pillado Mayor’, 2004, 131 pp. [ISBN 84-9749-113-0].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, Conformando o brinquedo. Reflexións á volta da preparación do actor, A Coruña, Deputación Provincial da Coruña, 2004, 136 pp. [ISBN 84-86040-06-X].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, Fígados de Tigre de Francisco Gomes de Amorim, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral “Francisco Pillado Mayor” / Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da Coruña, 2003, 275 pp. [ISBN 978-84-9749-068-9].
Tato Fontaíña, Laura (ed.), Luís Manteiga: Teatro galego. Crítica, Sada (A Coruña), Ediciós do Castro, 2003, 249 pp. [ISBN 84-8485-129-X].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano / Lourenço Módia, Cilha, Ideario teatral das Irmandades da Fala. Estudo e antoloxía, A Coruña, Deputación da Coruña, 2002, 118 pp. [ISBN 84-95950-14-6].
Sanmartín Rei, Goretti (ed.), O teatro de Xan da Cova (La Galiciana e María Pita), A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor / Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da Coruña, 2002, 204 pp. [ISBN 84-9749-008-8].
Lourenço Módia, Cilha / Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, Talía na Crónica de Nós. Dez anos de teatro galego (1990-1999), Ourense, Abano Editores, 2000 [ISBN 84-930757-3-6].
Tato Fontaíña, Laura (ed.), Escritos sobre teatro, A Coruña, Biblioteca Arquivo Teatral Francisco Pillado UDC, 2000, 252 pp. [ISBN 84-95322-57-9].
Tato Fontaíña, Laura, Historia do teatro galego. Das orixes a 1936, Vigo, Edicións A Nosa Terra, 1999, 167 pp. [ISBN 84-89976-98-8].
Tato Fontaíña, Laura (ed.), Donosiña. Introdución. Edición e notas en Xaime Quintanilla, A Coruña, Biblioteca Arquivo Teatral Francisco Pillado UDC, 1997, 139 pp. [ISBN 84-89694-40-0].
Tato Fontaíña, Laura, Teatro galego 1915-1931, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1997, 291 pp. [ISBN 84-87847-96-X].
Tato Fontaíña, Laura / Lourenzo, Manuel, Grupo Nós: O Teatro (Fascículo no 25 de Historia da Literatura Galega), Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1997 [ISBN 84-89679-04-5].
Tato Fontaíña, Laura, Teatro e Nacionalismo. Ferrol, 1915-1936, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1995, 139 pp. [ISBN 84-87847-51-X].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo (ed.), Camilo Castelo Branco: O Morgado de Fafe em Lisboa. Comédia em dois actos, A Coruña, Cadernos da Escola Dramática Galega, 1991 (1991 1ª ed. / 1992 2ª ed.).
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, "Reivindicación do dramaturxista", Festa da palabra silenciada, 23, Vigo, FIGA, 2007, pp. 156-159 [ISBN 1139-4854].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "La atracción inmantada de la escritura teatral ("Magnetismo" de Manuel Lourenzo)", ADE TEATRO. Revista de la Asociación de Directores de Escena de España, 112, Madrid, ADE, 2006, pp. 168-171.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Da modernidade plástica e textual de "Os vellos..." de Castelao", CDG, 1, Centro Dramático Galego–IGAEM, 2000.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Da cópula entre o lírio e o dragón (Veladas indecentes" de Manuel Lourenzo)", A Nosa Terra, 770, 1997, pp. 23-24.
Tato Fontaíña, Laura, "O dramaturgo", Tempos Novos, 276, Atlántica de Información e Comunicación de Galicia S.A., 2020, pp. 94-95 [ISSN 1137-6945].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, "O teatro, unha esfera en que o Grupo Nós acumulou frustracións", Erregueté - Revista Galega de Teatro, 100, 2020, pp. 67-72 [ISSN 1888-2412].
García Negro, Pilar, "Manuel María e o teatro", Erregueté. Revista Galega de Teatro, 84, Cangas, Revista Galega de Teatro, 2015, pp. 29-33 [ISSN 1888-2412].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, "A rebelión contra a compracencia e o falso compromiso institucional", A fondo. Cadernos de análise nº 17. Sermos Galiza, 17, 2013.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""Fidalgos e pazos no teatro de Ramón Otero Pedrayo"", CasaHamlet. Revista de Teatro, 12, 2010, pp. 52-57 [ISSN 1888-2056].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, "Glass City e as evidencias da fraxilidade do sistema teatral", Revista Galega de Teatro, 61, 2009, pp. 125-126.
Lourenço Módia, Cilha, "Entrevista a Xesús Pisón", Casahamlet, 11, A Coruña, 2009, pp. 34-36 [ISSN 1888-2056].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "Longa e calma marea: sobre o teatro de Ramón Otero Pedrayo", CasaHamlet. Revista de Teatro, 10, 2008, pp. 80-87 [ISSN 1888-2056].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, "A escrutar a ollada contemporánea", Xornal de Galicia, Nós, 2, 2008.
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, "Unha ilusionante tentativa frustrada", Xornal de Galicia, Nós, 2, 2008.
Tato Fontaíña, Laura, "O teatro de Manuel Lugrís Freire", Erregueté. Revista Galega de Teatro, 47, Cangas (Pontevedra), RTG, 2006, pp. 47-52 [ISSN 113-956 X].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, "Política teatral na Galiza", Guía dos libros novos. Revista de cultura e pensamento, Segunda etapa, 6, 2004.
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, "¿A onde vai o teatro?", Libros novos. Revista de cultura e pensamento, 1, 2003.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "Otero, no escenario que lle corresponde", La Voz de Galicia, 1, 2001, pp. 16-17.
Tato Fontaíña, Laura, "O teatro social", Erregueté. Revista Galega de Teatro, 0, 2000, pp. 7-10 [ISSN 113-956-X].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, "Manuel Lourenzo: A arte non está para reflectir a realidade", El Ideal Gallego, 1996.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo (ed.), Ramón Otero Pedrayo: Café de Espellos, A Coruña, Cadernos da Escola Dramática Galega, 1988.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo (ed.), Ramón Otero Pedrayo: Traxicomedia da Noite dos Santos, A Coruña, Cadernos da Escola Dramática Galega, 1988.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo (ed.), O Doido e a Morte de Raul Brandão, A Coruña, Cadernos da Escola Dramática Galega, 1987 (1987 1ª ed. / 1988 2ª ed.).
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Blanco-Amor: campo branco, flores negras, un arado e cinco éguas", Retábulo do Amor Profano (Programa do espectáculo), Porto, Teatro Experimental do Porto (T.E.P.), 1980.